Vermijdbare gezondheidsrisico's verhogen het risico op corona-sterfte

Overgewicht, gebrek aan beweging, luchtvervuiling en nu ook Corona: deze werken op een zeer schadelijke manier samen. Onderzoekers brengen de risico's in een megastudie

Iedereen die nu lichamelijk actief wordt, kan de risicofactor gebrek aan lichaamsbeweging bestrijden en misschien extra kilo's kwijtraken

© Getty Images / pixelfit

De coronapandemie treft een wereldbevolking wiens gezondheid al in gevaar is. Dat is de conclusie van een van 's werelds grootste gezondheidsonderzoeken. Bijzondere risicofactoren zijn zwaarlijvigheid, een te hoge bloedsuikerspiegel, gebrek aan lichaamsbeweging en luchtverontreiniging door fijnstof en de daarmee samenhangende ziekten. Deze factoren vormden ook een bedreiging voor de vooruitgang van de gezondheid in de afgelopen decennia, volgens de laatste editie van de studieserie "Global Burden of Disease", die werd gepubliceerd in het tijdschrift "The Lancet". De gezondheidsgegevens uit Duitsland schetsen een niet zo somber beeld, maar ook hier zien de wetenschappers zorgwekkende ontwikkelingen.

Ongezond gedrag verhoogt het aantal sterfgevallen

De auteurs van het onderzoek analyseerden 286 doodsoorzaken, 369 ziekten en verwondingen en 87 risicofactoren in 204 landen en regio's. Volgens de onderzoekers toont het resultaat, dat enkele duizenden pagina's beslaat, de fundamentele gezondheidstoestand die de Covid 19-pandemie wereldwijd trof. Door de interactie van Covid-19 en de aanhoudende wereldwijde toename van chronische ziekten en gezondheidsrisicofactoren is het aantal sterfgevallen als gevolg van de pandemie toegenomen. Al met al maakt haar onderzoek duidelijk dat er over de hele wereld te weinig wordt gedaan om gezonder gedrag te bevorderen.

"Veel van deze risicofactoren zijn te voorkomen en te behandelen, en het bestrijden ervan zal enorme sociale en economische voordelen opleveren", aldus hoofdonderzoek Christopher Murray van de Universiteit van Washington in Seattle.

Regionaal gezien zouden de gezondheidsverbeteringen in hoge-inkomenslanden stagneren en in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, zelfs afnemen. Tegelijkertijd hebben lage- en middeninkomenslanden de afgelopen jaren indrukwekkende stappen gezet in de richting van een betere gezondheid, maar zijn ze slecht voorbereid om het hoofd te bieden aan de groeiende last van niet-overdraagbare aandoeningen.

De studie leverde de volgende belangrijkste resultaten op voor Duitsland:

LEVENSVERWACHTING: Over het algemeen was Duitsland in 2019 nog steeds een van de landen met de hoogste levensverwachting ter wereld (vrouwen 83,5 jaar, mannen 78,9 jaar). Voor mannen die in 2019 in dit land zijn geboren, ligt dit echter 0,3 jaar lager dan de socio-demografische index, die wordt afgeleid uit bijvoorbeeld inkomen en schooljaren.

Net als in andere Europese landen is het aantal jaren van gezonde levensverwachting - dat wil zeggen het aantal jaren dat iemand kan verwachten in goede gezondheid te leven - in Duitsland de afgelopen 30 jaar continu gestegen, maar niet in dezelfde mate als de levensverwachting als een heel. Dit suggereert dat mensen nog jaren in een slechte gezondheid leven. Volgens de studie is de gezonde levensverwachting in Duitsland 69,5 jaar.

NIET-COMMUNICATIEVE ZIEKTEN: deze zijn verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van alle vroegtijdige sterfgevallen en een slechte gezondheid in Europa. Voor Duitsland beschrijven de auteurs van de studie coronaire hartziekten (184.000 doden), beroertes (71.700 doden), longkanker (54.000 doden), de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie (49.600 doden) en chronische obstructieve longziekten als de vijf belangrijkste oorzaken van overlijden door niet-overdraagbare ziekten (COPD, 39.900 sterfgevallen).

RISICOFACTOREN: De belangrijkste risicofactoren voor vroegtijdig overlijden en een slechte gezondheid in Duitsland in 2019 waren tabaksgebruik, hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegel, een hoge body mass index (BMI) en slechte voeding.

Samenvattend laat het onderzoek volgens de auteurs zien dat de wereld zich op een keerpunt zou kunnen bevinden met het oog op de tot dan toe gestaag stijgende levensverwachting. Met het oog op de coronapandemie beveelt het rapport dan ook dringend aan maatregelen te nemen om het mondiale samenspel tussen chronische ziekten, sociale ongelijkheden en Covid-19 tegen te gaan. Dit zou kunnen zorgen voor robuustere gezondheidssystemen en gezondere mensen, en kan landen weerbaarder maken tegen toekomstige pandemische dreigingen.

Niet-overdraagbare ziekten hebben een cruciale rol gespeeld in het feit dat er meer dan een miljoen sterfgevallen zijn veroorzaakt door Covid-19, zei Richard Horton, hoofdredacteur van "The Lancet". Zelfs nadat de pandemie was verdwenen, bleven ze de gezondheid in elk land vormgeven. “Aangezien we ons zorgen maken over de vraag hoe we onze gezondheidssystemen kunnen regenereren na Covid-19, biedt deze studie naar de wereldwijde ziektelast een manier om ons te richten op waar de behoefte het grootst is en laat zien hoe dit van land tot land verandert. . "