Wat te doen bij vergiftiging

Bij vergiftiging meldt u zich direct bij de hulpdiensten en het antigifcentrum. Lees hier wat nog belangrijk is

De eerste stap bij vergiftiging

Als u vergiftiging vermoedt, waarschuw dan onmiddellijk de hulpdiensten! Voor nauwkeurige informatie kunt u ook terecht bij een van de Duitse gifhulpdiensten. Beschrijf wat er is gebeurd. U krijgt onmiddellijk instructies over wat u moet doen.

Dat wil het antigifcentrum weten

 • Wie is er getroffen? Kind? Volwassen?
 • Hoe oud is de betrokkene?
 • Hoeveel weegt het (ongeveer)?
 • Wanneer is het gif vermoedelijk ingenomen?
 • Wat is er ingenomen? U wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de naam van het middel, de fabrikant, de dosis, de naam van de plant.
 • Hoeveel is er ingenomen?
 • Hoe gaat het met de patiënt? (Moet hij bijvoorbeeld hoesten of overgeven, is hij duizelig?)
 • Uw telefoonnummer voor eventueel terugbellen.

Als u wordt gevraagd om de patiënt naar het ziekenhuis te brengen, neem dan indien mogelijk het gif mee (bijvoorbeeld de doos, container, bladeren van planten of iets dergelijks).

Wat kun je nog meer doen met vergiftiging?

Als de patiënt bewusteloos is maar nog steeds ademt, leg hem dan op zijn zij en beheers zijn ademhaling.

Als u stopt met ademen, moet u met cardiopulmonale reanimatie beginnen totdat de hulpdiensten arriveren.

Waarschuw de hulpdiensten!

Het Europese uniforme alarmnummer 112 is gratis bereikbaar vanaf alle vaste en mobiele netwerken. Het alarmnummer kan ook worden gebeld op de mobiele telefoon van iemand anders die is vergrendeld met een pincode.

Het is belangrijk om in acht te nemen dat

 • U mag de patiënt in geen geval op eigen initiatief laten braken. Inname van een bijtende stof kan de slokdarm beschadigen. Bovendien kan braaksel in de luchtpijp en de longen terechtkomen.
 • U mag ook alleen houtskoolpreparaten geven na overleg met uw arts of het antigifcentrum. In geval van vergiftiging kan endoscopisch onderzoek nodig zijn. Als de patiënt kolen heeft ingenomen, kan dit onderzoek erg moeilijk zijn.
 • Geef geen melk te drinken. In veel gevallen versnelt melk de opname van gifstoffen uit de darmen.
 • Handschoenen en een ademhalingsmasker zijn soms vereist voor zelfbescherming (bijvoorbeeld in geval van vergiftiging met bepaalde insecticiden).

Voorkom vergiftigingsongevallen

Vooral kinderen proberen graag alles uit wat ze kunnen bereiken. Het is niet ongebruikelijk dat ze worden vergiftigd met bijvoorbeeld huishoudelijke schoonmaakmiddelen, planten of medicijnen. Voorzorgsmaatregelen voorkomen dat er nare dingen gebeuren. Deze omvatten de volgende tips:

 • Bewaar gevaarlijke stoffen nooit binnen het bereik van kinderen
 • Bewaar medicijnen altijd in een afgesloten medicijnkastje
 • Plaats mogelijke giftige stoffen nooit in de buurt van voedsel.

Zo bereikt u de antigifcentra

Berlijn
Charité - Universitätsmedizin Berlin noodnummer voor gif
Telefoon: 030/19240

Bonn
Informatiecentrum tegen vergiftiging in het gifcentrum Noordrijn-Westfalen / Bonn
Centrum voor Kindergeneeskunde, Universitair Ziekenhuis Bonn
Telefoon: 0228/19240

Erfurt
Gemeenschappelijk antigifcentrum voor de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern, Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen
Telefoon: 0361/730730

Freiburg
Vergiftigingsinformatiecentrum Freiburg
universitair ziekenhuis Freiburg
Telefoon: 0761/19240

Goettingen
Vergiftigingeninformatiecentrum ten noorden van de deelstaten Bremen, Hamburg, Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein
Telefoon: 0551/19240

Homburg / Saar
Informatie- en behandelcentrum voor vergiftiging
Saarland University Hospital en medische faculteit van Saarland University
Telefoon: 06841/19240

Mainz
Vergiftigingeninformatiecentrum voor de deelstaten Rijnland-Palts en Hessen
Klinische toxicologie, Universitair Medisch Centrum Mainz
Telefoon: 06131/19240

München
Noodoproep voor vergif, afdeling Klinische Toxicologie in München
Klinikum rechts der Isar - Technische Universiteit München
Telefoon: 089/19240

Extra informatie

 • Een overzicht om te downloaden van Kindergesundheit-Info en de BZgA
 • BfR-app: vergiftigingsongevallen bij kinderen
 • Consumenteninformatie van het Federaal Instituut voor Risicobeoordeling: Risico op vergiftigingsongevallen bij kinderen