Sluitingen van scholen: de gevolgen voor jongeren

Bovenal hadden lerarenvertegenwoordigers graag een beslissing gehad van de Bund-Laender-ronde naar meer afwisselend en dus thuisonderwijs. Studies tonen echter aan dat veel jongeren op school beter leren dan thuis

Maskervereiste vanaf het zevende leerjaar. Over dit ene specifieke punt konden de vertegenwoordigers van de federale staten in ieder geval op hun vergadering van afgelopen woensdag overeenstemming bereiken. Bovendien was wat de politici bedachten om de coronapandemie op scholen in te dammen nogal vaag. We hebben het alleen over "schoolspecifieke" en "verdere maatregelen" in regio's waar de zevendaagse incidentie meer dan 200 bedraagt, dus Corona woedt al. Dit betekent bijvoorbeeld de zogenaamde hybride of afwisselende lessen, waarbij het ene deel van een klas thuis wordt gegeven en het andere op school.

Geen wonder dat het hoofd van de lerarenvereniging, Heinz-Peter Meidinger, kritisch staat tegenover de beslissingen. Meidinger wees de "Rheinische Post" er ook op dat de incidentiewaarde van 200 ver boven de waarde ligt waarvan het Robert Koch Instituut (RKI) maatregelen aanbeveelt, zoals afwisselende lessen. De RKI zou dit graag zien gebeuren vanaf een incidentie van 50. Ook de voorzitter van de onderwijs- en wetenschapsvakbond, Marlis Tepe, had kritiek op de beslissingen.

Studenten vinden homeschooling vermoeiender

Er zijn zeker verschillende redenen waarom politici terugschrikken om een ​​groot aantal studenten thuis les te laten geven. Een aspect is echter waarschijnlijk de ervaring en kennis van de gevolgen voor de gezondheid die wetenschappers bij de laatste lockdown hebben kunnen opdoen. Bijna twee derde van de elf- tot zeventienjarigen vond thuisonderwijs inspannender dan lesgeven op school. Dit blijkt uit de zogenaamde COPSY-studie ("Corona en Psyche") van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf (UKE). De onderzoekers interviewden van 26 mei tot 10 juni meer dan 1.000 kinderen en adolescenten en 1.500 ouders voor het onderzoek.

Volgens de COPSY-studie is het aandeel kinderen en adolescenten met een verminderde kwaliteit van leven in deze periode gestegen van 15 naar 40 procent. Veel kinderen en adolescenten (39 procent) gaven aan dat hun relatie met vrienden was verslechterd door de contactbeperkingen. Het risico op psychische problemen steeg van ongeveer 18 procent vóór de pandemie tot 30 procent begin juni. "Sommige jonge mensen hebben goede strategieën om met nieuwe uitdagingen om te gaan", legt Gerd Schulte-Körne, directeur van de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, psychosomatiek en psychotherapie van de LMU-kliniek in München uit. "Als ze echter al psychisch gestrest waren, kunnen ze het vaak niet meer aan." Volgens hem leden veel angstige jonge mensen onder extreme zorgen over de toekomst, en kwamen depressieve mensen in een diepe crisis terecht.

Afscheiding van klasgenoten is stressvol

In een onderzoek van de Kliniek en Polikliniek voor Kinder- en Jeugdgeneeskunde van het Universitair Ziekenhuis van Leipzig zeiden veel kinderen en adolescenten tussen de negen en 18 jaar dat ze zich zorgen maakten en leden onder het feit dat ze gescheiden werden van hun klasgenoten. Oudere deelnemers maakten zich zorgen over hun cijfers en de promotie naar het volgende schooljaar. "Veel mensen voelen zich slecht als ze niet naar school kunnen", zegt professor dr. Wieland Kiess, directeur van de kliniek en hoofd van de studie.

Zowel de studies in Hamburg als in Leipzig tonen aan dat niet alle jongeren even zwaar worden getroffen. De sociale achtergrond speelt dan ook een grote rol: "Jongeren uit arme, krappe levensomstandigheden en uit gezinnen met een laag opleidingsniveau en inkomen hebben het meest te lijden onder schoolsluitingen omdat ze thuis vaak minder ondersteuning krijgen", meldt Wieland Kiess.

De maatregelen hebben ook alle studenten die speciale ondersteuning nodig hebben, hard getroffen. "Vijf tot zes procent van de jongeren heeft leerstoornissen", legt Gerd Schulte-Körne van LMU München uit. "Als ze niet naar school gaan, missen ze individuele begeleiding. Thuis wanhopen ze aan hun taken, zijn ze bang om niet bij te blijven. Hun ontwikkeling wordt enorm bedreigd."

Regels voor mediagebruik zijn belangrijk

Onderzoekers maken zich zorgen over de mate waarin de mediaconsumptie toenam tijdens de lockdown. Volgens een studie die de UKE samen met DAK-Gesundheit heeft gepubliceerd, is de gebruikstijd van videogames op weekdagen gestegen van gemiddeld 79 minuten naar 139 minuten. De ondervraagde tien- tot zeventienjarigen gebruikten zelfs 193 minuten per dag sociale media (vergeleken met 116 minuten vóór de lockdown). "Veel jonge mensen hebben last van slapeloosheid omdat ze tot de avond aan hun apparaten vasthouden", zegt Gerd Schulte-Körne. "Dit verslechtert ook de stemming op de lange termijn."

De jeugdpsychiater adviseert ouders om met jongere kinderen duidelijk af te spreken wanneer en hoe media gebruikt mogen worden. En om vaker alternatieven aan te bieden, bijvoorbeeld om samen iets te doen. Aan de andere kant moeten jongeren autonomie krijgen. "Velen kunnen beter met de media omgaan dan ouders denken", zegt Gerd Schulte-Körne. "Maar uiterlijk wanneer het dag-nachtritme wordt omgekeerd, hebben ze professionele hulp nodig."

Sta ontmoetingen met vrienden toe

Tijdens de pandemie bleven sociale contacten belangrijk voor de ontwikkeling, vooral in de adolescentie, benadrukt de psychiater: "Indien mogelijk moeten ouders ontmoetingen met vrienden toestaan." Daarnaast zou het gezin ondersteuning kunnen bieden: "Jongeren willen meestal ondersteuning. Als ze zich terugtrekken, moeten ouders het gesprek aanbieden en luisteren om te zien of iets hen dwars zit - of de puberteit zit erachter", zegt Gerd Schulte-Körne.

Wat als de moeder of vader hardhandig wordt afgewezen? De sociaal pedagoog Ulric Ritzer-Sachs van de bke online begeleiding voor jongeren en ouders geeft moed: "Wees niet boos, maar vraag een paar uur later nog eens: 'Wil je nu praten?' En creëer een gezellige sfeer, bijvoorbeeld een cacaokok. "

Ouders zouden de familiesfeer ook kunnen verbeteren door 's avonds kort samen te vatten wat ze erg leuk vonden in de omgang met de jongere, aldus de onderwijsexpert: "Dit kunnen kleine dingen zijn zoals:' Je hebt vanmorgen heel aardig geglimlacht '. Of : 'Je hebt net de vaatwasser eerder leeggehaald, wat fijn!' 'Dit vergroot de kans op lange termijn dat het kind de ouders in vertrouwen neemt en het gezin samen problemen kan oplossen.

Jongeren en ouders kunnen hier terecht voor hulp

De Federale Conferentie voor Onderwijsadvies e. V. biedt online advies aan ouders en jongeren - anoniem en gratis.
www.bke.de

Op de website van het project "Corona en jij" kunnen jongeren tips en informatie vinden als de huidige situatie stressvol voor hen is (bijvoorbeeld oefeningen voor een positieve houding, remedies tegen stress of verveling en tips voor een betere nachtrust). "Corona und Du" is een project van de kliniek en polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, psychosomatiek en psychotherapie van de LMU-kliniek in München in samenwerking met de Beisheim Foundation: www.corona-und-du.de

De Duitse Vereniging voor Psychologie (DGP's) en de Vereniging van Universitaire Trainingscursussen voor Psychotherapie (unith) hebben wetenschappelijk onderbouwde informatie voor gezinnen, kinderen en adolescenten opgesteld:
www.psychologische-coronahilfe.de

De kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, psychotherapie en psychosomatiek van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf heeft ook tips voor gezinnen samengesteld tegen stress, angst en verdriet:
https://www.coreszon.com/de/werkzeugkasten/werkzeug-fur-familien/

De telefonische hulpdienst is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gratis beschikbaar via telefoon of e-mail en chat. Telefoonnummer: 0800111 0111 of 0800111 0222 of 116123
www.telefonseelsorge.de

Bij U25 Duitsland kunnen jonge vrijwilligers worden bereikt door hun leeftijdsgenoten die erover nadenken zichzelf te verwonden of zelfs zelfmoord te plegen. Het aanbod is gratis en anoniem.

www.u25-deutschland.de

Het nummer voor kinderen en jongeren tegen Kummer is van maandag t / m zaterdag van 14.00 uur tot 20.00 uur te bereiken op 116111 (gratis en anoniem). Ruilen is ook mogelijk via e-mail of chat: www.nummergegenkummer.de

Het telefoonnummer van de ouders tegen Kummer is te bereiken op 0800111 0550.

Voor het project "Families onder druk" hebben wetenschappers en experts eenvoudige hulpmiddelen samengesteld om met stress en woede in het gezin om te gaan - in de vorm van korte video's: www.familienunterdruck.de

Op jugendnotmail.de kunnen kinderen en jongeren zich anoniem en gratis toevertrouwen aan een counselingteam:
www.jugendnotmail.de

Coronavirus

Coronanieuws

Corona-vaccinatie: digitaal vaccinatierecord in de apotheek

Covid-19: Dit is hoe goed gevaccineerde mensen worden beschermd

De overheid bereidt een uitzonderingsregeling voor gevaccineerde mensen voor

Duitsland maakt het moeilijk om vanuit India te reizen

Federale noodrem: beperkte uitgang vanaf 22.00 uur

Mogelijke bijwerkingen van vaccinatie tegen Covid-19

Wat werknemers moeten weten over de 'verplichte test'

Vier coronavaccins in vergelijking

Jongere met Astrazeneca gevaccineerde mensen moeten overschakelen op een ander preparaat

Drosten: Maatregelen zijn niet voldoende

Daag de wereld van het werk uit met Corona-insluiting

35.000 huisartsen beginnen te vaccineren

Astrazeneca speciaal voor 60-plussers

FFP2-maskers tijdens het werk: recht op pauzes

Paasregels van de deelstaten