Risicogroepen: bescherming op de werkplek

Voor leden van een risicogroep betekent de ontspanning verhoogde voorzichtigheid. Hoe kunt u zich op de werkvloer adequaat beschermen? Wat zijn de verplichtingen van de werkgever? Een bedrijfsarts geeft het antwoord

Na de onlangs besloten versoepeling van de coronamaatregelen, vragen veel mensen die een bijzonder risico lopen: hoe is het risico op ziekte te verzoenen met werk? Sommige deskundigen pleiten voor speciale regelingen zoals loondoorbetaling als het persoonlijk risico onredelijk hoog is en de werknemer zijn baan daardoor niet kan uitoefenen.

Wie loopt er een bijzonder risico op de werkplek?

"In wezen beoordeelt men zowel het risico op de werkplek zelf als het individuele risico van de werknemer. Beide zijn belangrijk", zegt professor Hans Drexler, voorzitter van de Duitse Vereniging voor Arbeids- en Milieugeneeskunde. V. Het risico op het werk betreft het infectierisico bij het uitoefenen van het werk.

In een ziekenhuis is er bijvoorbeeld een zeer hoog risico als er contact is met COVID-19-patiënten. Het middelhoge risico omvat werkplekken met klantcontact waar de minimale afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden. Anderzijds blijkt het risico op kantoor zonder klantcontact lager te zijn als de nodige beveiligingsmaatregelen worden nageleefd.