Screening van huidkanker: vroegtijdige detectie van huidkanker

De huidkankerscreening van de wettelijke ziektekostenverzekeraars is een gratis programma voor het vroegtijdig opsporen en voorkomen van huidkanker. Gebruik, procedure, mogelijke nadelen

Onze inhoud is farmaceutisch en medisch getest

Screening van huidkanker - kort uitgelegd

 • In 2008 is een landelijk, gestandaardiseerd programma voor vroege opsporing van huidkanker van start gegaan: screening op huidkanker.
 • Het is bedoeld voor iedereen met een wettelijke ziektekostenverzekering vanaf 35 jaar.
 • Het screeningsonderzoek is vrijwillig en kosteloos. Het kan elke twee jaar worden gebruikt, dus elk tweede kalenderjaar.
 • Het belangrijkste doel is om zo vroeg mogelijk verschillende vormen en voorlopers van huidkanker te ontdekken. Dan zijn ze meestal nog gemakkelijker te behandelen en vaker te genezen.
 • De screening moet ook informatie opleveren over de preventie van huidkanker.
 • Het onderzoek kan voor- en nadelen hebben. Dat er als gevolg van het bevolkingsonderzoek minder mensen aan huidkanker overlijden, is nog niet met zekerheid bewezen.

Belangrijk: Ongeacht of u deelneemt aan huidkankerscreening, is het over het algemeen raadzaam om geschikte zonbescherming te gebruiken en uw huid regelmatig zelf op veranderingen te controleren. Iedereen die afwijkingen ontdekt, moet deze altijd zo snel mogelijk door een arts laten ophelderen. Dergelijke evenementgerelateerde onderzoeken worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Ze zijn niet synoniem met screening op huidkanker.

Over welke huidveranderingen gaat screening?

Het onderzoek als onderdeel van huidkankerscreening (ook wel huidscreening genoemd) is bedoeld om specifiek de voortrappen en vroege stadia van drie belangrijke huidkankers vast te leggen:

 • kwaadaardig melanoom
 • Basale celkanker
 • spinocellulair carcinoom

Kwaadaardig melanoom wordt ook wel "zwarte huidkanker" genoemd. De tumor kan agressief gaan lopen en in een vroeg stadium nederzettingen vormen, zogenaamde metastasen. Kwaadaardig melanoom veroorzaakt daarom de meeste sterfgevallen door huidkanker.

Basaalcelkanker en spinocellulair carcinoom worden ook wel "witte huidkanker" genoemd. Ze komen vooral voor bij ouderen, zijn veel minder agressief en zelden uitgezaaid.

Soms kan huidkanker er ongeveer zo uitzien als een moedervlek (ook wel een moedervlek genoemd) of kan het ontstaan ​​uit een bestaande moedervlek.

U kunt hier meer te weten komen over de tekenen, soorten en behandeling van huidkanker:
https://www.apotheken-umschau.de/Hautkrebs

Wie kan deelnemen aan screening op huidkanker?

 • Deelname staat open voor iedereen met een wettelijke ziektekostenverzekering vanaf 35 jaar, dus vanaf hun 35ste verjaardag.
 • Vanaf deze leeftijd kan het screeningsonderzoek elke twee jaar, dus elk tweede kalenderjaar, worden gebruikt.

In individuele gevallen kunnen onderzoeken voor vroege detectie aangewezen zijn op een jongere leeftijd of met kortere tussenpozen. U kunt hierover het beste advies inwinnen bij uw arts.

Talrijke zorgverzekeraars hebben speciale contracten gesloten met de Beroepsvereniging van Duitse Dermatologen (BVDD). In het kader van deze bijzondere contracten kunnen de deelnemende dermatologen ook aan verzekerden die nog geen 35 jaar oud zijn, gratis huidkankerscreening aanbieden.

Particulier verzekerde personen kunnen bij hun verzekeringsmaatschappij informeren naar aanbiedingen.

Welke artsen voeren huidkankeronderzoeken uit?

De volgende artsen kunnen screening op huidkanker aanbieden - mits ze hebben deelgenomen aan een speciale opleiding en de relevante goedkeuring hebben ontvangen van de Vereniging van Wettelijke Artsen:

 • Specialisten in huid- en geslachtsziekten (dermatologen)
 • Huisartsen
 • Internisten
 • huisartsen

Iedereen die geïnteresseerd is in gratis screening op huidkanker, zou dit moeten vragen aan hun huisarts of dermatoloog. In sommige gevallen bieden artsen ook onderzoeken aan die patiënten zelf moeten betalen.

Als bij het huidkankerscreening een afwijkende uitslag wordt geconstateerd, verwijzen huisartsen, huisartsen en internisten doorgaans de zaak door naar de dermatoloog voor nader onderzoek.

Voorbereiding op het huidonderzoek

U kunt dit ter voorbereiding doen om het onderzoek te vergemakkelijken:

 • Verwijder nagellak van vingernagels en teennagels
 • Verwijder oorbellen en piercings
 • draag geen make-up
 • kies een praktisch kapsel waarmee de hoofdhuid kan worden onderzocht

Hoe werkt screening op huidkanker?

Eerst wordt de medische geschiedenis van de patiënt verzameld. Dit omvat informatie over de gezondheidstoestand en eerdere ziekten. Daarnaast worden mogelijke risicofactoren voor huidkanker bepaald.

Het lichamelijk onderzoek volgt op het voorgesprek. Zodat de dokter het hele lichaam kan bekijken, moet de patiënt zijn of haar kleding uittrekken. Alle delen van het lichaam worden onderzocht, inclusief de hoofdhuid en huidplooien. Omdat huidkanker, met name kwaadaardig melanoom, overal op de huid kan voorkomen, niet alleen in gebieden die aan de zon worden blootgesteld. Voor het onderzoek heeft de arts goede verlichting in de spreekkamer en een geoefend oog nodig.

Daarnaast krijgt de patiënt tips om de zon goed te gebruiken, dus huidkanker te voorkomen.

Het onderzoek maakt deel uit van een grootschalig programma en wordt uitgevoerd door de artsen volgens vastgestelde en verifieerbare kwaliteitsnormen. Ze gebruiken niet alleen een gestandaardiseerde onderzoeksmethode, maar documenteren ook systematisch hun resultaten.

Wat gebeurt er als er een verdachte bevinding is?

Als er abnormale huidveranderingen worden gevonden, kan het nodig zijn om een ​​weefselmonster te nemen om de diagnose te verhelderen. Dit wordt meestal gedaan door de dermatoloog. Het feit dat een deel van de huid verdacht is, betekent niet noodzakelijk dat het om kanker gaat. Bij histologisch onderzoek van het huidmonster blijkt vaak dat de verandering toch niet kwaadaardig was.

Wat zijn de nadelen en risico's?

 • Of er daadwerkelijk minder mensen overlijden aan huidkanker als gevolg van screening op huidkanker is nog niet duidelijk bewezen. Hier is nog steeds behoefte aan onderzoek.
 • Het komt voor dat delen van de huid waarvan wordt vermoed dat ze kanker zijn, worden verwijderd. Het daaropvolgende weefselonderzoek toont dan aan dat het helemaal geen kanker was. Voor de getroffenen kan dit in eerste instantie zorgen en angsten veroorzaken die niet nodig waren. Een klein litteken kan ook op de huid achterblijven.
 • Het is denkbaar dat er een huidkankerziekte ontdekt en behandeld wordt die de betrokkene tijdens zijn leven nooit problemen zou hebben veroorzaakt. Artsen noemen dit overdiagnose of overtherapie.
 • Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat bij een screeningsonderzoek geen huidkanker wordt geconstateerd.
 • Screening beschermt niet automatisch tegen huidkanker. Het toont alleen de huidige status. Ook tussen bijvoorbeeld twee screeningsonderzoeken kunnen snelgroeiende tumoren ontstaan.
 • Critici van de screening vrezen dat mensen zelf minder aandacht besteden aan huidveranderingen en deze tijdig laten controleren, en dat ze hun huid ook minder goed beschermen tegen de zon - omdat ze zich door de screening minder veilig voelen.

Wat betaalt de kassa?

De wettelijke ziektekostenverzekeraars betalen sinds 2008 voor screening op huidkanker. Het is een vrijwillig onderzoek naar de vroege diagnose. De wettelijke verzekeringen kunnen hier vanaf 35 jaar elke twee jaar van profiteren.

Talrijke zorgverzekeraars hebben speciale contracten gesloten met de Beroepsvereniging van Duitse Dermatologen (BVDD). In het kader van deze bijzondere contracten kunnen de deelnemende dermatologen ook aan verzekerden die nog geen 35 jaar oud zijn, gratis huidkankerscreening aanbieden.

Desondanks betaalt de wettelijke ziektekostenverzekering meestal de kosten als u een opvallend huidgebied door een arts wilt laten onderzoeken, dus als er een specifieke behoefte aan onderzoek is. Dit is op elk moment mogelijk. Maar dit gaat niet over screening op huidkanker.

Welke IGe-services worden vaak aangeboden?

De zorgverzekeraars betalen meestal alleen de normale screening, sommige zorgverzekeraars betalen dit al vrijwillig voor de 35ste verjaardag. Verdere onderzoeken naar vroegtijdige opsporing van huidkanker buiten de screening, die veel dermatologen aanbieden, worden meestal niet geaccepteerd.

Dergelijke onderzoeken of behandelingen, die niet tot de catalogus van diensten van de wettelijke ziektekostenverzekering behoren, worden "Individual Health Services" of kortweg IGeL genoemd. Ze moeten uitdrukkelijk worden aangevraagd door de patiënt en de arts moet dit schriftelijk vastleggen in een contract. De patiënt betaalt deze IGeL-diensten dan zelf.

Dit omvat het huidkankerscreeningonderzoek met gereflecteerde lichtmicroscopie (d.w.z. het onderzoek met een dermatoscoop) en de computerfotografische microscopische documentatie van gereflecteerd licht van pigmentvlekken.

Bovendien wordt het verwijderen van goedaardige, cosmetisch vervelende moedervlekken en het verwijderen van leeftijdsgebonden onregelmatigheden van de huid zoals ouderdomswratten, ouderdomsvlekken en leeftijdsgebonden bloedsponzen meestal niet overgenomen.

Dr. Angela Unholzer

© W & B / privé

Raadgevend expert

Dr. med. Angela Unholzer is een dermatoloog met aanvullende kwalificaties in allergologie en dermatohistologie. Ze voltooide haar specialistische opleiding aan de Dermatologische Universiteitskliniek van de Ludwig Maximilians Universiteit in München en aan de Kliniek voor Dermatologie en Allergologie van de Augsburgse Kliniek. Bij laatstgenoemde kliniek was ze van 2006 tot 2012 senior arts die verantwoordelijk was voor de verlichtingsafdeling, de dermatologische dagkliniek en de algemene dermatologische polikliniek. Daarna werkte ze in een praktijk in de buurt van Augsburg. Sinds 2014 heeft ze haar eigen praktijk in Donauwörth.

Zwellen:

- Minor I: Dual Dermatology Series, 8e editie, Stuttgart Thieme Verlag 2016

- Richtlijn van het Federaal Paritair Comité voor de vroege opsporing van kankerziekten (richtlijn voor vroege opsporing van kanker) in de versie van 18 juni 2009, laatstelijk gewijzigd op 19 juli 2018. Online: https://www.g-ba.de / downloads / 62-492-1811 / KFE-RL_2018-07-19_iK-2019-04-18.pdf (geraadpleegd op 09/2019)

- Richtlijn programma oncologie (Duitse Kankervereniging, Duitse Kankerhulp, AWMF): S3-richtlijn preventie van huidkanker, lange versie 1.1, 2014

- Richtlijn programma oncologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3 richtlijn voor diagnose, therapie en nazorg bij melanoom, versie 3.1, 2018

- Patient information.de: preventie van huidkanker. Online: https://www.patienten-information.de/kurzinformationen/fruehicherung/hautkrebspraevention (vanaf juli 2016)

- Werkgroep Dermatologische Oncologie (ADO). Online: http://ado-homepage.de/ (geraadpleegd op 08/2019)

- Homepage van de Duitse Kankerhulp en de Dermatologische Preventie Werkgroep voor de preventie van huidkanker. Online: www.hautkrebs-screening.de (geraadpleegd op 08/2019)

Belangrijke notitie:

Dit artikel is alleen bedoeld als algemene richtlijn en is niet bedoeld voor zelfdiagnose of zelfbehandeling. Het kan medisch advies niet vervangen. Begrijp alsjeblieft dat we geen individuele vragen beantwoorden.

Huidkanker huid