Covid-19: Welke rol speelt de bloedgroep?

Bepaalde factoren verhogen het risico op een ernstig verloop van infectie met SARS-CoV-2. Naast de al bekende, zoals leeftijd en bepaalde eerdere ziektes, lijkt ook de bloedgroep invloed te hebben

Terwijl de ziekte van Covid 19 bij sommige mensen tot ademhalingsfalen of zelfs de dood leidt, voelen anderen nauwelijks symptomen. De redenen voor de zeer verschillende cursussen zijn nog grotendeels onduidelijk. Risicofactoren zoals hogere leeftijd of eerdere ziekten lijken ernstige cursussen te begunstigen, maar blijkbaar ook bepaalde bloedgroepen, zoals een internationaal onderzoeksteam in "New England
Journal of Medicine ”rapporten.

Volgens deze informatie hebben mensen met bloedgroep A, de meest voorkomende in Duitsland, een 50 procent hoger risico op een ernstige infectie dan mensen met andere bloedgroepen. Volgens de studie hebben mensen met bloedgroep 0 een 50 procent lager risico op ernstige Covid 19-ziekte.