Coronavirus: wat gebeurt er in quarantaine?

Veel mensen zijn bang om besmet te raken. Er gelden strikte quarantainevoorschriften om te voorkomen dat geïnfecteerde mensen het coronavirus verder verspreiden. De belangrijkste vragen en antwoorden

Tekst in eenvoudige taal

Waarom is quarantaine zo belangrijk?

Het coronavirus wordt voornamelijk overgedragen door druppelinfectie. Dat betekent: het verspreidt zich voornamelijk door niezen of hoesten. "Als er een klinisch vermoeden bestaat dat iemand corona heeft, worden ze geïsoleerd totdat het testresultaat beschikbaar is, omdat het virus anders via contact kan worden overgedragen", zegt dr. Sebastian Dolff, Senior Consultant verantwoordelijk voor de Infectious Disease Clinic van het Universitair Ziekenhuis Essen. "De keten van infectie kan worden onderbroken door de isolatie."

Er zijn verschillende opties voor quarantaine: Getroffenen die geen of slechts milde symptomen hebben, kunnen meestal thuis blijven. Zieke mensen die naar de kliniek moeten, worden daar geïsoleerd. De Wet Infectiebescherming is bepalend voor de quarantainevoorschriften.

Wie kan überhaupt een quarantaine voorschrijven?

De behandelend arts heeft de meldingsplicht bij de autoriteiten, maar is niet bevoegd om een ​​quarantaine af te dwingen. "De gezondheidsafdeling is hier in wezen verantwoordelijk", zegt professor Ulrich Gassner, mededirecteur van het Instituut voor Organisch, Medisch en Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Augsburg. Als iemand aantoonbaar besmet is, worden de contactpersonen geïdentificeerd, die dan ook kunnen worden geïsoleerd.

"De quarantaine is een administratieve handeling die iemand verplicht zich op een bepaalde manier te gedragen. Dit zijn aanzienlijke inbreuken op de grondrechten", benadrukt Gassner. De autoriteiten bepalen hoe lang en waar de betrokkene wordt gehuisvest. Hierbij spelen proportionaliteit en de risicosituatie een rol.