Coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2 - symptomen, risicogroepen, bescherming

SARS-CoV-2 heeft zich tijdens een pandemie over de hele wereld verspreid. Er wordt intensief onderzoek gedaan naar vaccinaties en medicatie om hen te helpen

SARS-CoV-2 heeft invloed op de bovenste en onderste luchtwegen - maar niet alleen deze!

© Getty Images / Science Photo Library / KATERYNA KON / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Het coronavirus, SARS-CoV-2 - kort uitgelegd

 • De infectie met het coronavirus tast onder meer de luchtwegen aan.
 • De symptomen variëren van hoesten tot koorts met griepachtige symptomen tot kortademigheid en kunnen leiden tot ernstige longontsteking met longfalen. Getroffen mensen kunnen als gevolg van de infectie overlijden.
 • Zowel jong als oud kunnen ziek worden van het nieuwe type coronavirus. Mensen ouder dan 50 jaar of mensen met eerdere ziekten hebben een verhoogd risico op een ernstig beloop.
 • De eerste gevallen van deze ziekte deden zich eind 2019 voor in China (provincie Hubei). Het virus verspreidde zich over de hele wereld.
 • Tot nu toe is er geen vaccinatie tegen de ziekte. Om infectie te voorkomen, dient men zich te houden aan de regels voor hygiëne en afstand. Zieke mensen zouden zichzelf moeten isoleren.
 • Coronavirussen vertegenwoordigen een hele familie van virussen, SARS-CoV-2 is de juiste naam voor het nieuwe type coronavirus dat de pandemie veroorzaakte. Covid-19 is de naam van de ziekte die het gevolg kan zijn van infectie met het virus.

Deze gids geeft de huidige stand van kennis op de aangegeven datum weer. Het wordt regelmatig bijgewerkt volgens de laatste kennis.

Overdracht van SARS-CoV-2

Druppel-infectie

SARS-CoV-2 wordt overgedragen via druppelinfectie. Zieke mensen kunnen hele fijne druppeltjes niezen of hoesten, die andere mensen vervolgens via de slijmvliezen opnemen. Overdracht door zogenaamde aerosols is ook mogelijk. Spuitbussen zijn kleine deeltjes, druppelkernen met een diameter van minder dan vijf micrometer, die in de lucht zweven. Ze ontstaan ​​vooral bij diep ademhalen of bij het spreken met een hoog volume, zoals bijvoorbeeld nodig is tijdens het zingen of tijdens het sporten. Deze druppelkernen kunnen langer in de lucht blijven. De kans om in contact te komen met druppeltjes of aerosolen wordt vergroot binnen een straal van ongeveer twee meter rond een persoon. Met name in kleine, slecht geventileerde ruimtes kunnen spuitbussen ook worden gebruikt voor transmissie over een afstand van meer dan twee meter. Regelmatig ventileren is daarom zinvol.

Het virus werd zelden buitenshuis overgedragen. Als de minimumafstand van meer dan anderhalve meter in acht wordt genomen, is de kans op besmetting buiten in de frisse lucht erg klein.

SARS-CoV-2 kan worden overgedragen, vooral in de vroege stadia van de ziekte, wanneer er geen ernstige symptomen zijn en mensen zich normaal gedragen en veel nauw contact hebben met anderen. Volgens het Robert Koch Institute zijn geïnfecteerde mensen ongeveer twee dagen voordat ze symptomen ervaren besmettelijk. De besmettelijkheid is het hoogst een dag voordat de eerste symptomen optreden. Hoe lang zieke mensen besmettelijk zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Volgens het Robert Koch Institute is een zieke gemiddeld ongeveer acht dagen besmettelijk. Deze duur is het resultaat van de momenteel bekende gegevens. In geïsoleerde gevallen zijn langere perioden waargenomen, vooral bij ernstig zieke mensen.

Oppervlakte-infectie

Het kan ook worden doorgegeven via de handen (handen schudden, aanraken van oppervlakken zoals deurklinken), naar de slijmvliezen (aanraken van de mond, neus of ogen met niet gewassen handen). Wetenschappers onderzoeken momenteel hoe lang SARS-CoV-2 op verschillende oppervlakken overleeft. De eerste resultaten laten zien dat het virus bijna drie dagen op oppervlakken zoals plastic kan worden gedetecteerd. Een overbrenging via oppervlakken is dus denkbaar, maar is in ieder geval nog niet onomstotelijk bewezen. Aangenomen kan worden dat de belangrijkste transmissieroute infectie via druppeltjes en aerosolen is.

Uitstrijkje infectie op de ontlasting

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Robert Koch Institute (RKI) speelt transmissie via ontlasting of andere excreties geen of verwaarloosbare rol.

Overdracht van SARS-CoV-2 op ongeboren of pasgeboren baby's

Over het algemeen is er nog weinig informatie beschikbaar over deze transmissieroutes. In China zijn er meldingen geweest van pasgeborenen die al antilichamen tegen het virus in hun bloed hadden. Overdracht in de baarmoeder kan daarom niet worden uitgesloten. Erfelijk virusmateriaal is tot dusver alleen in individuele gevallen in de moedermelk aangetroffen. Er zijn nog geen aanwijzingen voor het besmettelijke virus zelf in de moedermelk. Overdracht van het virus van een besmette moeder op de pasgeborene via een druppelinfectie is in principe mogelijk als er nauw contact is.

Symptomen en beloop van Covid-19

Verloop van de ziekte

Het verloop van een SARS-CoV-2-infectie kan sterk verschillen van persoon tot persoon. De agressiviteit van de ziekte verschilt ook: sommige mensen worden nauwelijks ziek, anderen, vaak degenen die eerder ziek zijn, kunnen aan Covid-19 overlijden. Hierbij spelen veel factoren een rol. Er is geen "typisch" verloop van infectie met Covid-19. 57 tot 86 procent van de zieken heeft herkenbare symptomen van Covid-19, zoals hoesten, loopneus of koorts.

incubatietijd

De incubatietijd is het tijdstip waarop het virus al is overgedragen, maar de ziekte nog niet is uitgebroken. In het geval van Covid-19 schatten experts dit op gemiddeld vijf tot zes dagen, maximaal 14 dagen.

Eerste week

Tijdens de eerste dagen van infectie kunnen de symptomen zeer mild zijn, zoals hoofdpijn of een verstopte neus. Virussen worden in deze tijd ook uitgescheiden en infectie is daarom mogelijk.

Veel voorkomende symptomen zijn:

 • Hoest (bij 48% van de patiënten)
 • Koorts (in 41%)
 • Loopneus (in 21%)
 • Geur- en / of smaakstoornissen (bij 15%)
 • Ontsteking van de longen (longontsteking) (bij 3%)

De aanvankelijk milde symptomen kunnen in de loop van ongeveer een week verergeren. Vaak is er ook kortademigheid als symptoom.

Sommige mensen krijgen een longontsteking. In een Chinese studie duurde het gemiddeld vier dagen tussen het begin van de ziekte en het ontstaan ​​van een longontsteking. Dit kan een intramurale behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk maken.